Flyttebyrå Drammen | Sammenlign de beste flyttefirma i Drammen i 2023 (2023)

Home » Flyttebyrå Drammen

Flyttebyrå Drammen. Alt av flyttetjenester. Flytting for private. Kontorflytting. Flyttevask med fornøydgaranti. Mellomlagring i temperert varmt lager i Drammen.

Leter du etter flyttebyrå Drammen? Da kan vi betrygge deg med at du har kommet helt rett. Skal du bare flytte innad i Drammen lokalt eller til en av nabobyene? Våre anbefalte flyttebyrå er klare for å hjelpe deg.

Uansett om du flytter privat eller skal flytte hele bedriften til nye lokaler. Her på siden finner du godkjente flyttefirmaer som er kvalitetssikret og gjennomgått manuelt. Derfor finner du til enhver tid de beste flyttebyrå i Drammensområdet som alltid gir deg mer for pengene enn flere av konkurrentene. Vi har strenge krav før vi godkjenner et flyttebyrå hos oss.

Flyttebyrå Drammen | Sammenlign de beste flyttefirma i Drammen i 2023 (1)Oversikt over lokale flyttebyrå
Flyttebyrå Drammen | Sammenlign de beste flyttefirma i Drammen i 2023 (2)Flyttetilbud på dagen
Flyttebyrå Drammen | Sammenlign de beste flyttefirma i Drammen i 2023 (3)Flyttebyrå med gode referanser
Flyttebyrå Drammen | Sammenlign de beste flyttefirma i Drammen i 2023 (4)Få hjelp til alt fra en leverandør
Flyttebyrå Drammen | Sammenlign de beste flyttefirma i Drammen i 2023 (5)Profesjonell flyttehjelp

Hva er flyttebyråoslo.org? Våre nettsider er blant de mest besøkte av både private og bedrifter som leter etter profesjonelle flyttetjenester. I tillegg til å markedsføre lokale flyttebyrå i Oslo og Viken har vi samlet god informasjon og tips. Trygg og sikker flytteprosess.

Flyttetjenester i Drammen

Våre flyttebyrå kan hjelpe deg med dette

  • Flyttetjenester for private og bedrifter
  • Pakketjenester, ned pakking og utpakking
  • Lagring, containerlager eller minilager
  • Flyttevask og kontorvask
  • Henting av søppel og avfall
  • Bortkjøring av avfall
  • Rydd av dødsbo og salg av dødsbo
  • Montering av kontormøbler
  • Transportjenester
  • Flytting til utlandet
Anbefalt Kort info Omtale Besøk
1 Flyttefoten Les mer Gå til
2 Majoren Flyttebyrå Les mer Gå til
3 Intro Flyttebyrå Les mer Gå til
4 Solsidan Flyttebyrå Les mer Gå til
5 Totalflytting Oslo AS Les mer Gå til
6 Adams Express Les mer Gå til
7 Smestad Group Les mer Gå til

Beste flyttebyrå Drammen

Felles for våre flyttebyrå er at de er seriøse aktører i markedet som holder det de lover. Det gjelder både avtaler og at de kommer i tid når de skal. De skal holde og tilby tjenesten til avtalt pris. De skal til enhver tid oppfylle de krav som stilles fra offentlige myndigheter som forsikringer, godkjenninger, betaling av skatt, merverdiavgift og operere med markedspriser.

Når du bestiller et av våre flyttebyrå Drammen skal du være sikker på at punktlighet, pålitelighet og et høyt servicenivå alltid er et av våre viktigste fokuspunkter. Det er svært viktig for oss at du er en fornøyd sluttkunde som får den tjenesten du betaler for og forventer.

Flyttebyrå Drammen | Sammenlign de beste flyttefirma i Drammen i 2023 (13)

Flyttebyrå Drammen | Sammenlign beste flyttebyrå i Drammen

Privatflytting

Privatflytting der du flytter fra en bolig til en annen er fortsatt en av de vanligste flyttejobbene vi formidler. Våre brukere er 60% private og 40% bedrifter lokalt i Drammen Kommune. Våre beste flyttebyrå i Drammen har lang erfaring fra flyttebransjen, moderne flyttebiler, riktig og kvalifisert utstyr og flyttekarer som vil kunne hjelpe deg uansett hva du måtte flytte privat. Ønsker du kun hjelpen med å flytte og transportere dine eiendeler kan vi ordne med pakkeutstyr og emballasje på forhånd. Du kan selvfølgelig også sette bort hele jobben der vi sørger for nedpakking, flyttevask, flytting, møbelmontering og bortkjøring av papp og avfall.

For å anslå hvor mange kubikkmeter med flyttegods en bolig har kan kvadratmeteren på huset eller leiligheten deles på tre. Så en 100 kvm leilighet vil normalt trenge i overkant av 30 kbm. Si fra til flytteselskapet om dere har mer eller mindre ting enn normalt. Da blir det enklere å oppgi en riktig pris for jobben.

Hva koster flyttebyrå

Det kan være store prisforskjeller på flyttehjelp mellom ulike flyttebyrå. Det skyldes at flyttebransjen er preget av mange useriøse aktører, prisdumping og svart arbeid. Så det er lurt å undersøke flyttebyrået nøye. Velge rett og profesjonelt flyttebyrå er viktig for en vellykket flytteprosess.

Prisen for flyttehjelp settes som regel med timebetaling. Flyttebyrå jobber normalt med timepris, se under for gjeldende satser i 2023.
Ønsker du å finne etflyttebyrå med fastpris? Det er vanskelig å sette en fastpris på flytting. Dette fordi tidsbruken på en flytting ikke kan estimeres da størrelse og sammensetning av flyttegods varierer fra kunde til kunde. Unngå å bruke useriøse flyttebyrå, betale kontant og sjekk referanser på flyttebyrået.

Priser flyttebyrå i 2023 (priseksempler er oppdatert januar 2023)

2 mann med flyttebil fra 1500 kr – 1700 kroner
3 mann med flyttebil fra 1900 kr – 2300 kroner
Merk at det er vanlig for kjøretiden flyttebyrået bruker til deg og tilbake når jobben er ferdig. Noen flyttebyrå tar også betalt for bompassering, drivstoff og kilometertillegg. Har du ekstra tunge ting, for eksempel et piano som skal flyttes, da må du regne med å betale mer.

Flytte til andre steder i nærheten av Drammen, se under:
Asker
Bærum
Sandvika

Kontorflytting Drammen

Våre aktive flyttebyrå Drammen hjelper lokale bedrifter med å flytte til nye lokaler, både bedriftflytting og kontorflytting i Drammen. Med god kommunikasjon, planlegging og med mange tusen bedrift flyttinger som erfaring vil du få hjelp til en effektiv flytting av kontorlokaler, med minst mulig påvirkning på den daglige driften. Flytting av kontorlokaler. Lagerlokaler. Butikklokaler og næringslokaler i Drammen.

Proffe Samarbeidspartnere
Vi har slått oss sammen med ‘kremen’ av flyttebyråene i Drammen.

Vi bryr oss om deg
Vi vet hvor stressfult det kan være å gjøre alt selv når man har andre ting å fokusere på. Når du er fornøyd er vi fornøyd.

Rask respons
Våre flyttebyrå vet at de er i konkurranse med flere aktører og svarer deg raskt.

Mange flyttebiler klare
Det at vi samarbeider med flere aktører gjør at vi alltid har biler klare for å hjelpe deg!

De beste prisene
Vi er en flytteportal, noe som gjør at flyttebyråene vi samarbeider med må konkurrere og senke prisene sine for deg.

Mer om Drammen Kommune

Drammen er både en by og kommune. Norges femte største by (eller 7.største målt i innbyggertall). Fotballaget Strømsgodset som spiller i Eliteserien i Norge er fra Drammen. Glad i å fiske? Noe du kanskje ikke visste er at Drammenselva er den elva i Norge som har nest flest arter, det er bare Glommavassdraget som har flere.

A Hvor lang tid i forveien skal jeg bestille flytting

Et flyttebyrå har normalt mest å gjøre under sommeren da de har sesong og ellers på året er det fra den 20. og ut måneden. De største selskapene har generelt lenger ventelister og en grei regel for å være ute i god tid er 3-4 uker før selve flyttedagen.

A Kan jeg flytte selv eller bør jeg bruke et flyttebyrå

Det er helt klart at du kan gjøre hele flyttejobben selv. Spesielt gjelder dette hvis det er snakk om en mindre flytting, studentflytting eller der du flytter fra en hybel eller mindre rom. Dessverre er det slik at alle ikke har tilgang til en flyttebil, noen som kan hjelpe eller rett og slett tid til å gjøre jobben på egenhånd. Ønsker du at flytteprosessen skal være effektivt er det lurt å vurdere et flyttebyrå. Har man et lavt budsjett kan man flytte småsaker selv og overlate de store møblene til et flyttebyrå.

A Er det dyrt å bruke et flyttebyrå

Hele flytteprosessen er en kostnad. Ikke bare skal man bruke penger på flyttehjelp men man kanskje ønsker å investere i nye møbler og innbo, du må sørge for en flyttevask og gjøre rent etter deg og nye avtaler må fornyes der du flytter til. I tillegg skal eiendomsmegler ha sitt honorar for jobben med å selge din gamle bolig og slik blir flyttingen en kostnad. Ved å være godt forberedt, bidra selv i den grad du har mulighet og velge et effektivt flyttebyrå trenger ikke flyttejobben koste mer enn nødvendig. Sjekk om du kan flytte en hverdag da de fleste flyttebyrå har høyere priser på kvelder og i helger.

A Må jeg ha en flytteforsikring

En flytteforsikring er en god investering og kan sikre deg hvis det oppstår uheldige situasjoner og konflikter. Flyttebyrået sin forsikring er ikke alltid nok for å dekke skader som oppstår under flytting og du bør sjekke dette på forhånd. Det kan være lurt å snakke med eget forsikringsselskap for å se om innboforsikringen dekker også under flytting. Du kan lese mer om flytteforsikring hos IF.

A Hvordan vet jeg at flyttebyrået er seriøst

De fleste flyttebyrå er seriøse og gjør en god jobb. Dessverre finnes det også enkelte flyttebyrå som har kortsiktig profitt som sin hovedprioritet og er man uheldig kan flyttegleden raskt forvandles til et mareritt. Vi anbefaler å sjekke med flere aktører der man sammenligner flere flyttebyrå. For å gjøre en generell sjekk om flyttebyrået kan man sjekke at firmaet er registrert i Brønnøysund og MVA-registrert, sjekke referanser og ved større flytteoppdrag kan det også være aktuelt å innhente skatte- og mva attest. Ønsker du også hjelp til flyttevask skal byrået være registrert i Renholdregisteret hos Arbeidstilsynet, det kan du sjekke her.

– Avklar pris og betalingsmetode (så langt det er mulig bør du alltid betale med bankkort eller bankoverføring. Unngå kontant betaling eller et oppgjør der du ikke får annet enn en håndskrevet kvittering)
– Avklar hva du skal gjøre selv og hva flyttebyrået skal gjøre
– Betal ingenting på forskudd

A Hvor mye koster det å flytte

Hvor mye det koster å flytte vil selvfølgelig variere ut i fra hva du ønsker hjelp til. Andre ting som vil påvirke sluttprisen er hvor i landet du skal flytte, lokasjonen der du flytter fra og til (det er for eksempel normalt enklere å flytte fra enebolig til enebolig enn fra en femte etasje uten heis til en annen leilighet, hvor mye du skal flytte og hva slags gjenstander du skal flytte. Veiledende priser på flytting i Oslo, oppdatert januar 2023:

2 mann med flyttebil fra 1500 kr – 1700 kr

3 mann med flyttebil fra 1900 kr – 2300 kr

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kareem Mueller DO

Last Updated: 27/05/2023

Views: 5342

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kareem Mueller DO

Birthday: 1997-01-04

Address: Apt. 156 12935 Runolfsdottir Mission, Greenfort, MN 74384-6749

Phone: +16704982844747

Job: Corporate Administration Planner

Hobby: Mountain biking, Jewelry making, Stone skipping, Lacemaking, Knife making, Scrapbooking, Letterboxing

Introduction: My name is Kareem Mueller DO, I am a vivacious, super, thoughtful, excited, handsome, beautiful, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.